Concerto Zefiro
 

March , 2009

Soprano Reiko HATTORI        Sachiyo WABE
Mezzo Youko OHTA      Kimiko IKUMA          
Alt Keiko KAWAZOE        Yuko HIRAI             
Ten Tadashi MANABE      Kouji SHINOHARA
Bass Hiroshi YOSHIDA      Masahiro OHTA    Koyo ICHIKAWA   
 
harpsichord/organ Kayo SUGIYAMA
viola da gamba Tohru ANAYAMA
lute/guitar Jun-ichi NISHINO
 
DIRECTOR Koyo ICHIKAWA
 
manager Mutsuo NAKAGAWA